Vedtekter

Vedtekter 2013

1. Klubben er åpen for alle med interesse for applikering, vattering, lappeteknikk = quilting.
2. Formålet er å spre kunnskap om quilting i lokalmiljøet, øke interessen og utvikle ferdighetene
blant medlemmene.
3. Medlemskontingent kr 400,- pr år innbetales innen 01. februar.
4. Medlemsmøter avholdes ca. en gang i måneden, ca 10 ganger i året.
5. Kun medlemmer har stemmerett.
6. Klubbens medlemmer deltar i rydding og kakebaking etter tur.
7. Inngangspenger for gjester er kr 50,-
8. Ringerike Quilteklubb vil arbeide for å arrangere utstillinger, turer, kurs, lysbildeforedrag osv.
9. Opprette bibliotek
a) Bøker kan bare lånes av medlemmer
b) Bøker kan lånes for en måned. Leveres på neste møte, sendes eventuelt med en annen person.
c) Tapte og ødelagte bøker må erstattes av låneren.
10. Styret velges på årsmøtet som avholdes innen 28. februar.
11. a) Styre består av 6 medlemmer som velges for 2 år av gangen – leder, sekretær, kasserer og 3
styremedlemmer. Ett av styremedlemmene fungerer som leder for en kurskomité.
b) Valgkomiteen består av 3 – tre - av klubbens medlemmer. Valgkomiteens medlemmer
hentes fra medlemslista i omvendt alfabetisk rekkefølge. Styremedlemmer er fritatt for å sitte
i valgkomiteen.
12. Styremøter avholdes etter behov.
13. Klubbens leder har signaturrett, med kasserer som vara.
14 Styre har fullmakt til å oppnevne medlemmer til spesielle funksjoner. F.eks en som kan drifte
hjemmesiden vår, medlemmer til kurskomité, osv.
15 Vedtektene kan bare endres på årsmøtet
16 Ved en eventuell oppløsning av klubben vil overskuddet tilfalle Norsk Quilteforbund.

Endrede vedtekter vedtatt på årsmøtet 16. februar 2012

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Vedtekter 2012 

1.      Klubben er åpen for alle med interesse for applikering, vattering, lappeteknikk = quilting.

2.      Formålet er å spre kunnskap om quilting i lokalmiljøet, øke interessen og utvikle ferdighetene blant medlemmene.

3.      Medlemskontingent kr 400,- pr år innbetales innen 01. februar.

4.      Medlemsmøter avholdes ca. en gang i måneden, ca 10 ganger i året.

5.      Kun medlemmer har stemmerett.

6.      Klubbens medlemmer deltar i rydding og kakebaking etter tur.

7.      Inngangspenger for gjester er kr 50,-

8.      Ringerike Quilteklubb vil arbeide for å arrangere utstillinger, turer, kurs, lysbildeforedrag osv.

9.      Opprette bibliotek
a)      Bøker kan bare lånes av medlemmer
b)      Bøker kan lånes for en måned. Leveres på neste møte, sendes eventuelt med en annen person.
c)      Tapte og ødelagte bøker må erstattes av låneren.

10.  Styret velges på årsmøtet som avholdes innen 28. februar.

11.  a) Styre består av 6 medlemmer som velges for 2 år av gangen – leder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer. Ett av styremedlemmene fungerer som leder for en kurskomité.

b) Valgkomiteen består av 3 – tre - av klubbens medlemmer. Valgkomiteens medlemmer hentes fra medlemslista i omvendt alfabetisk rekkefølge. Styremedlemmer er fritatt for å sitte i valgkomiteen.

12.  Styremøter avholdes etter behov.
13.  Klubbens leder har signaturrett, med kasserer som vara.

14    Styre har fullmakt til å oppnevne medlemmer til spesielle funksjoner. F.eks en som kan drifte hjemmesiden vår, medlemmer til kurskomité, osv.

15    Vedtektene kan bare endres på årsmøtet
16    Ved en eventuell oppløsning av klubben vil overskuddet tilfalle Norsk Quilteforbund.


Endrede vedtekter vedtatt på årsmøtet 16. februar 2012


2011:
1. Klubben er åpen for alle med interesse for applikering, vattering, lappeteknikk = quilting.
2. Formålet er å spre kunnskap om quilting i lokalmiljøet, øke interessen og utvikle ferdighetene
blant medlemmene.
3. Medlemskontingent kr 300,- pr år innbetales innen 01. februar.
4. Medlemsmøter avholdes ca. en gang i måneden, ca 10 ganger i året.
5. Kun medlemmer har stemmerett.
6. Klubbens medlemmer deltar i rydding og kakebaking etter tur.
7. Inngangspenger for gjester er kr 30,-
8. Ringerike Quilteklubb vil arbeide for å arrangere utstillinger, turer, kurs, lysbildeforedrag osv.
9. Opprette bibliotek
a) Bøker kan bare lånes av medlemmer
b) Bøker kan lånes for en måned. Leveres på neste møte, sendes eventuelt med en annen
person.
c) Tapte og ødelagte bøker må erstattes av låneren.
10. Styret velges på årsmøtet som avholdes innen 28. februar.
11. a) Styre består av 6 medlemmer som velges for 2 år av gangen – leder, sekretær, kasserer og 3
styremedlemmer. Ett av styremedlemmene fungerer som leder for en kurskomité.
b) Valgkomiteen består av 3 – tre - av klubbens medlemmer. Valgkomiteens medlemmer
hentes fra medlemslista i omvendt alfabetisk rekkefølge. Styremedlemmer er fritatt for å sitte
i valgkomiteen.
12. Styremøter avholdes etter behov.
13. Klubbens leder har signaturrett, med kasserer som vara.
14 Styre har fullmakt til å oppnevne medlemmer til spesielle funksjoner. F.eks en som kan drifte
hjemmesiden vår, medlemmer til kurskomité, osv.
15 Vedtektene kan bare endres på årsmøtet
16 Ved en eventuell oppløsning av klubben vil overskuddet tilfalle Norsk Quilteforbund.

Endrede vedtekter vedtatt på årsmøtet 17. februar 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...