Styret 2013


Valgkomiteens forslag til nye i styret ble godkjent og da har styret for 2013 følgende medlemmer:
 
Leder Anne Lise Sølvskutt                                                  
Kasserer Solveig Andersen                                      
Sekretær Kari Østengen                                                       
Styremed. Annlaug Nielsen              
Styremed. Marit R. Imsgard                                                
Styremed. Laila Blisten Johansen                

Valgkomité 2013 er Anita Nilsen, Hege K. Myhre og Inger H. Lyngstad>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Årsmøte i Ringerike Quilteklubb ble holdt i Ullerål kirke i Krokenveien 48.
16.februar 2012 kl 1830.

I leder Siv Hege Arnesens fravær ønsket Turid Tuftin velkommen og ble valgt til møteleder. Kari Østengen var referent. Det var 29 framøtte.

Innkallingen ble godkjent.

Sak 1 Årsberetning
Årsberetningen var sendt alle medlemmer på forhand. Den ble gjennomgått og godkjent.

Sak 2 Regnskap
Regnskapet ble gjennomgått. Også dette året viser regnskapet underskudd. Det ble redegjort for underskuddet og regnskapet ble godkjent. Det ble også lagt fram budsjett for kommende år.

Sak 3 Valg
Vagkommiteens forsalg ble vedtatt;
Styre 2011:                                                                                       Nye i styret 2012:
Leder Siv Hege Arnesen                              på valg                            Anne Lise Sølvskutt
Kasserer Turid Tuftin                                 ikke på valg               
Sekretær Kari Østengen                              på valg                            Gjenvalg
Styremed. Berit Kålhus                              ønsket avløsning               Solveig Andersen for 1år
Styremed. Elisabeth Berg                           ikke på valg                           
Styremed. Lena Karen Berteussen              på valg                             Laila Blisten Johanesen

Valgkomité 2012 er Ingebjørg B Nysæther, Marit Nygård og Anita Nilsen


Sak 4 Innkomne forslag:
Endringer i vedtektene.
a)      Styret fremmet forslag om å øke kontingenten. Gamle vedtekter viste at det er lenge siden vi økte kontingenten (2003) og regnskap og budsjett viser underskudd. Årsmøte vedtok å øke kontingenten til kr 400 for medlemmer og kr 50 pr gang for gjester fra og med 2013

b)      Hanne Stub fremmet for slag om at medlemmer over 70år skulle slippe å være møteansvarlig. Forslaget falt, men vi var enige om at styret skal hjelpe til med å ta fram ekstra bord og at vi prøver så langt det går å klare oss med bordene som står inne i salen. Noen ekstra stoler må til.


De nye vedtektene legges ut på bloggen.


Referent Kari Østengen
  • Styret i Ringerike Quilteklub består av følgende:


Leder: Siv Hege Arnesen

Kasserer: Turid Tuftin
Sekretær: Kari Østengen
Styremedlem: Berit Kålhus
Styremedlem: Elisabeth Berg
Styremedlem: Lena Karen Bertheussen

Kurskomite: 
Leder: Elisabeth Berg
Ellen Gilhus, 
Hege Torgersen, 
Anne-Lise Sølvskutt

Bibliotek-komiteen: 
Leder: Berit Kålhus

Bloggkomite:
Lena Karen Bertheussen
Siv Hege Arnesen

Valgkomite: 
Grethe Røste, Randi Pedersen og Liv Opperud


Styret ønsker seg følgende komiteer:

Medlemsteppe-komite
- vi ønsker oss noen som kan organisere søm av medlemsteppe for utloddning blant klubbens medlemmer. For eksempel i forbindelse med salgsutstilling, novembermøte....etc.
- oppgavene blir å velge mønster og  stoffer, lage stoffpakker, samle sammen alle blokkene og sy sammen disse til en topp. Teppene sender bort for profesjonell quilting. Orgnisering av dette vil også være en del av komiteens ansvar.

Utstillingskomite, i denne vil følgende ansvarsområde ligge:

  1. Ringeriksdagene
  2. Salgsutstilling
  3. Jubileumsutstilling (vi blir 25 år i 2015)
Er dette noe for deg ? I såfall er det fint om du sender en mail til: KARIWO@ONLINE.NO
Eller du kan ta kontakt med Lena Karen eller Siv-Hege på medlemsmøte.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...